Polityka prywatności

Ostatnia aktualizacja: 4 maja 2021 roku

Administratorem strony internetowej varto.pl (Dalej “Varto”), a zarazem podmiotem przetwarzających dane zgodnie z tą Polityką Prywatności jest IT Perspective sp. z o.o., adres: Zwierzyniecka 60, 15-247 Białystok, NIP: 5423267084, REGON: 36649203400000, KRS: 0000661774, zarejestrowana w SĄDZIE REJONOWYM W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO.

Varto dba o prywatność swoich odwiedzających. Mając to na względzie, niniejsza Polityka Prywatności (Dalej „Polityka Prywatności”) opisuje sposób gromadzenia, wykorzystywania i udostępniania Danych Osobowych użytkowników przez Varto(„Varto”, “Spółka”, „my”, „nasz” lub „nas”), a także informuje o prawach, jakie przysługują użytkownikowi w związku z Danymi Osobowymi.

Niniejsza Polityka Prywatności dotyczy wszystkich naszych użytkowników, w tym niezarejestrowanych odwiedzających, zarejestrowanych użytkowników i innych użytkowników (zwanych dalej „użytkownikami”), a także wszystkich usług świadczonych przez Varto oraz naszych witryn internetowych (wliczając www.atwi.pl oraz wszelkie jej subdomeny, zwane dalej „witrynami”) oraz usług powiązanych (zwanych dalej „usługami”).

Niniejsza Polityka Prywatności nie ma na celu zastąpienia warunków jakiejkolwiek umowy zawartej z nami przez użytkownika, ani jakichkolwiek praw użytkownika wynikających z innych obowiązujących przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.

Przed uzyskaniem dostępu lub skorzystaniem z naszych usług, prosimy o zapoznanie się z niniejszą polityką i upewnienie się, że w pełni rozumieją Państwo nasze procedury postępowania względem Państwa Danych Osobowych. Jeśli zapoznali się Państwo z niniejszą Polityką Prywatności i w pełni ją rozumieją, a nadal sprzeciwiają się Państwo naszym procedurom, muszą Państwo natychmiast opuścić stronę i zrezygnować z korzystania z naszych usług. Jeśli pojawią się jakiekolwiek pytania lub wątpliwości dotyczące niniejszej polityki, prosimy o kontakt z nami pod adresem info@viti.ro.

1. Gromadzenie i wykorzystywanie informacji

Gromadzimy różne rodzaje informacji do rozmaitych celów, aby świadczyć i ulepszać dla Państwa nasze usługi.

Rodzaje gromadzonych danych: 

 • Dane osobowe

Podczas korzystania z naszych usług możemy poprosić o podanie pewnych informacji umożliwiających identyfikację użytkownika, które mogą zostać wykorzystane do skontaktowania się z nim lub zidentyfikowania go („Dane osobowe”). Dane osobowe mogą obejmować, ale nie są do nich ograniczone: – Adres e-mail – Imię i nazwisko – Numer telefonu – Adres, stan, województwo, kod pocztowy, miasto – Pliki cookie i dane użytkowe

 • Dane użytkowe

Gromadzimy również informacje o sposobie dostępu do naszych usług i korzystania z nich („Dane użytkowania”). Dane mogą zawierać takie informacje, jak adres protokołu internetowego komputera użytkownika (np. adres IP), typ przeglądarki, wersja przeglądarki, strony naszych usług, które użytkownik odwiedza, godzina i data wizyty, czas spędzony na tych stronach, unikalne identyfikatory urządzeń i inne dane diagnostyczne.

 • Dane dotyczące śledzenia i plików cookies

Używamy plików cookies i podobnych technologii w celu śledzenia aktywności użytkowników na naszych stronach i przechowywania określonych informacji. Pliki cookies to pliki o niewielkiej ilości danych, które mogą zawierać anonimowy, unikalny identyfikator. Pliki cookies są wysyłane do przeglądarki użytkownika z witryny internetowej i przechowywane na urządzeniu użytkownika. Technologie śledzenia używane są również jako sygnały nawigacyjne, znaczniki i skrypty do zbierania i śledzenia informacji oraz do ulepszania i analizowania naszych usług. Użytkownik może poinstruować swoją przeglądarkę, aby odrzucała wszystkie pliki cookies lub informowała, kiedy plik cookie jest wysyłany. Jeżeli jednak nie akceptują Państwo plików cookies, mogą Państwo nie być w stanie korzystać z części naszych usług. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookie, prosimy o zapoznanie się z naszą polityką plików cookies.

2. Wykorzystanie danych

Varto wykorzystuje zgromadzone dane w celu:

 • Świadczenia i utrzymania usług. 
 • Powiadamiania użytkowników o zmianach w naszych usługach. 
 • Umożliwienia użytkownikowi korzystania z interaktywnych funkcji naszych usług, jeśli oczywiście użytkownik się na to zdecyduje. 
 • Zapewnienia obsługi klienta i pomocy technicznej. 
 • Dostarczania analiz lub cennych informacji, dzięki którym możemy ulepszać usługi. 
 • Aby monitorować korzystanie z usług. 
 • Aby wykrywać, zapobiegać lub rozwiązywać problemy techniczne.

3. Przekazywanie danych

Państwa informacje, w tym Dane osobowe, mogą być przekazywane i przechowywane na komputerach znajdujących się poza Państwa stanem, prowincją, krajem lub inną jurysdykcją rządową, gdzie przepisy dotyczące ochrony danych mogą różnić się od przepisów obowiązujących w Państwa jurysdykcji. Jeśli użytkownik znajduje się poza Unią Europejską i zdecyduje się przekazać nam informacje, należy pamiętać, że dane, w tym Dane osobowe, są przekazywane do Unii Europejskiej i tam przetwarzane. 

Wyrażenie zgody na niniejszą Politykę Prywatności, a następnie przesłanie takich informacji oznacza zgodę na taki transfer. 

Varto podejmie wszelkie uzasadnione kroki w celu zapewnienia, że dane użytkownika są przetwarzane w sposób bezpieczny i zgodny z niniejszą Polityką Prywatności, a przekazywanie danych osobowych użytkownika do organizacji lub kraju nie będzie miało miejsca, chyba że zostaną zapewnione odpowiednie środki kontroli obejmujące bezpieczeństwo danych i innych informacji osobowych użytkownika.

4. Ujawnianie danych

Varto może ujawnić Dane osobowe użytkownika wyłącznie w dobrej wierze, gdy takie działanie jest niezbędne w celu: 

 • Spełnienia obowiązku prawnego. 
 • Ochrony i obrony praw lub własności Varto. 
 • Przeciwdziałania ewentualnym nadużyciom związanym z usługami lub prowadzenia dochodzeń w ich sprawie. 
 • Ochrony bezpieczeństwa osobistego użytkowników usług lub społeczeństwa. 
 • Ochrony przed odpowiedzialnością prawną.

5. Bezpieczeństwo danych

Bezpieczeństwo Twoich danych jest dla nas ważne, ale należy pamiętać, że żadna metoda transmisji przez Internet ani żadna metoda elektronicznego przechowywania danych nie jest w 100% bezpieczna. Chociaż staramy się używać komercyjnie przyjętych środków w celu ochrony Twoich Danych Osobowych, nie możemy zagwarantować ich całkowitego bezpieczeństwa.

6. Dostawcy usług

Spółka Varto może zatrudniać firmy i osoby trzecie w celu ułatwienia świadczenia usług („Dostawcy usług”), świadczenia usług w imieniu Firmy, wykonywania usług związanych z serwisem lub pomocy w analizowaniu sposobu korzystania z usług. Wspomniane strony trzecie mają dostęp do Danych osobowych Użytkownika wyłącznie w celu wykonywania tych zadań w imieniu Varto i są zobowiązane do nieujawniania ani niewykorzystywania ich w żadnym innym celu. 

 • Analityka 

Spółka może korzystać z pomocy zewnętrznych dostawców usług w celu monitorowania i analizowania korzystania z usług Varto.

 • Google Analytics 

Google Analytics to usługa analizy internetowej oferowana przez Google, która śledzi i raportuje ruch na stronie internetowej. Google wykorzystuje zebrane dane do śledzenia i monitorowania użytkowania usług świadczonych przez naszą spółkę. Dane te są współdzielone z innymi usługami Google. Google może wykorzystywać zebrane dane do kontekstowego i spersonalizowanego wyświetlania reklam z własnej sieci reklamowej. Użytkownik może zrezygnować z udostępniania swoich działań w ramach usług Google Analytics, instalując dodatek do przeglądarki Google Analytics opt-out. Dodatek ten uniemożliwia Google Analytics JavaScript (ga.js, analytics.js, i dc.js) udostępnianie informacji o aktywności odwiedzających. Więcej informacji na temat praktyk Google w zakresie ochrony prywatności można znaleźć na stronie internetowej Google Prywatność i warunki: https://policies.google.com/privacy?hl=pl 

7. Linki do innych stron internetowych

Nasze oferty mogą zawierać linki do innych witryn, które nie są przez nas obsługiwane. Jeśli klikniesz na taki odnośnik, zostaniesz przekierowany na inną stronę. Zalecamy wtedy zapoznanie się z polityką prywatności odwiedzanej strony. Nie mamy kontroli i nie ponosimy odpowiedzialności za treść, politykę prywatności lub praktyki stosowane przez strony trzecie lub usługi.

8. Bezpieczeństwo i prywatność danych osób niepełnoletnich

Nasze usługi nie są skierowane do osób poniżej 18 roku życia („Dzieci”). Nie gromadzimy świadomie informacji umożliwiających identyfikację osób poniżej 18 roku życia. Jeśli jesteś rodzicem lub opiekunem i wiesz, że Twoje dzieci przekazały nam Dane osobowe, skontaktuj się z nami. Jeśli dowiemy się, że zgromadziliśmy dane osobowe od dzieci bez weryfikacji i zgody rodziców, podejmiemy kroki w celu usunięcia tych informacji z naszych serwerów

9. Zmiany w Polityce Prywatności

Polityka Prywatności może ulegać okresowej aktualizacji. Powiadomimy Państwa o wszelkich zmianach, publikując nową Politykę Prywatności na niniejszej stronie. Powiadomimy Państwa za pośrednictwem poczty elektronicznej i/lub widocznego powiadomienia na naszej stronie, zanim zmiana wejdzie w życie i zaktualizujemy datę w górnej części niniejszej Polityki Prywatności. 

 

Zalecamy regularne przeglądanie niniejszej Polityki Prywatności w celu zapoznania się z wszelkimi zmianami. Zmiany w niniejszej Polityce Prywatności wchodzą w życie po ich opublikowaniu na niniejszej stronie.

10. Kontakt

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące niniejszej Polityki Prywatności, skontaktuj się z nami poprzez e-mail: info@viti.ro.