Semnarea acordului pentru implementarea unui website de prezentare

1. Citiți următorul acord
2. Introduceți datele dumneavoastră și semnați în partea de jos a paginii

Conținutul contractului încheiat

§1 Definiții

 1. Conținut – Toate fișierele și textele trimise de Contractant, înainte ca proiectul să fie demarat, pe care Contractorul ar trebui să le utilizeze pentru realizarea website-ului.
 2. Conținut stock – poze / grafică / video-uri pe care Contractorul le va utiliza, după bunul său plac, pentru a realiza website-ul la cele mai înalte standarde. Contractorul este responsabil pentru obținerea licenței de utilizare comercială ale acestor materiale.
 3. Conținut nou – toate materialele care sunt trimise după demararea proiectului. De exemplu: texte suplimentare, imagini noi, pagini noi, etc.
 4. Găzduire – sau hosting – un spațiu de pe un server unde fișierele și implicit site-ul pot fi încărcate.
 5. Revizuire – o sesiune de modificări pe care Contractantul le-ar dori realizate de către Contractor. De exemplu: mutarea unei secțiuni din pagină, mutarea unui element din pagină, schimbarea culorii unui element din pagină, mărirea sau micșorarea unui element din pagină, etc.

§2 Dispoziții Generale

1. Contractorul, oferă această oportunitate datorită programului de finanțare europeană FEDR (Fondul European De Dezvoltare Regională pentru perioada 2021-2027) care încurajează digitalizarea și asigurarea conectivității digitale.
2. Website-ul creat va servi:
a) Contractantului – ca material de prezentare și promovare a serviciilor / produselor;
b) Viti(Contractorului) – drept portofoliu.
3. Contractantul va putea modifica conținutul site-ului web după bunul plac în urma finalizării acestuia.

§3 Realizarea Website-ului

1. Realizarea website-ului include:

  • Instalarea și configurarea sistemului de administrare WordPress;
  • Crearea unui site web elegant, ce urmărește tendințele globale;
  • Crearea a maximum 12 pagini;
  • Crearea unei primi pagini de prezentare unice;
  • Crearea unui șablon personalizat pentru pagini noi;
  • Crearea unei pagini unice de contact;
  • Crearea unei pagini unice pentru galeria foto;
  • La nevoie, alegerea materialelor multimedia potrivite pentru pagina de prezentare, respectiv a
   celorlalte pagini prezente pe site;
  • Completarea paginilor cu conținut (până la 24 pagini în format A4; text formatat la dimensiunea de
   12pt sau / și 30 fotografii / videoclipuri embeded în următorul format: .jpeg, .jpg, .png, .gif sau linkuri

   de YouTube, Vimeo, etc;

  • Utilizarea logo-ului furnizat de către Client;
  • Adăugarea unui Favicon;
  • Alegerea fontului potrivit;
  • Adăugarea modulului Google Maps;
  • Adaptarea site-ului pentru dispozitive mobile;
  • Adăugarea de link-uri către rețelele de socializare (maximum 5);
  • Crearea unui formular de contact (până la 10 câmpuri de text, adică: numele, numele companiei, numărul de telefon, adresa, adresa de e-mail, subiectul, mesajul, etc.) cu posibilitatea ca utilizatorii să și încarce, respectiv, să trimită fișiere;

2. Site-ul web va fi realizat în maximum 30 de zile calendaristice din momentul în care un reprezentant WAcademy confirmă că datele trimise în chestionar corespund cerințelor.
3. Chestionarele care nu ofertă suficiente informații vor fi trimise înapoi către Contractant pentru revizuiri.
4. Textele trimise în chestionar nu vor fi modificate sau corectate de către Contractor.
5. Contractorul îl va informa pe Contractant atunci când website-ul este finalizat, prin e-mail, unde va atașa link-ul acestuia.
6. Contractantul are 7 zile la dispoziție pentru a trimite pe e-mail, către managerul de proiect, o listă cu modificări punctuale ce pot fi realizate în cadrul revizuirii gratuite. Revizuirea gratuită nu poate include conținut nou. Dacă Contractantul dorește adăugarea de material nou în cadrul acestei revizuiri, Contractorul are dreptul de a taxa timpul petrecut realizării cerințelor cu 150lei+TVA/oră.
7. Dacă lista cu modificări nu este trimisă în termenul limită specificat la punctul 6, Contractorul va considera sesiunea de revizuire încheiată, nemaifiind obligat să le realizeze ulterior.
8. Contractorul va depune ce îi stă în putință pentru a realiza revizuirea website-ului în 15 zile lucrătoare, dar nu mai mult de 21 de zile lucrătoare.

§4 Obligațiile Contractantului

1. Contractantul se obligă să pună la dispoziție textele și imaginile(n.r. materialele) ce trebuie să apară pe site. De asemenea, Contractantul este de acord ca Contractorul să înceapă lucrările numai după ce materialele trimise sunt verificate și aprobate de către acesta.
2. Contractantul va plăti Contractantului suma de 570 lei + TVA, în termen de 3 zile lucrătoare de la data semnării acestui contract, pentru serviciile de realizare a website-ului.
3. Contractantul va pune la dispoziția Contractorului o un plan de găzduire SSD de la partenerii noștri, GetSpace în maximum 3 zile lucrătoare de la data semnării acestui contract.
4. Contractantul va trimite materialele în cel mai clar, specific și concis mod pentru ca website-ul să poată fi realizat la cel mai înalt nivel:

  •  Textele, tabelele, indicațiile și notițele trebuie trimise prin intermediul formularului pentru conținut. Acest formular va fi trimis prin e-mail după ce Contractantul pune la dispoziție găzduirea web necesară proiectului.
  • Materialele care trebuie plasate pe anumite pagini, respectiv, în locuri specifice vor veni alături de mențiunile aferente.
  • Materialele trebuie să fie trimise într-un singur e-mail către managerul de proiect alocat. Dacă dimensiunea fișierelor nu permite trimiterea lor într-un singur e-mail, se va utiliza un serviciu terț de transfer a datelor(ex: wetransfer.com, Google Drive, DropBox, etc) iar link-ul către acestea va fi inclus în e-mail.

5. Contractantului îi revine sarcina de a verifica corectitudinea datelor trimise și de a se asigura că datele primite de la Contractor corespund celor trimise.
6. În urma realizării website-ului, Contractantul se obligă să ofere o recenzie(feedback) despre modul în care s-a derulat colaborarea pe https://viti.ro/testimoniale/

§5 Zobowiązania Wykonawcy

1. Wykonawca zrealizuje usługę stworzenia strony internetowej zgodnie z §3

2. Wykonawca umieści gotową stronę na właściwej domenie i serwerze.

3. Wykonawca prześle Zamawiającemu dane dostępowe oraz instrukcję obsługi strony internetowej po umieszczeniu jej na właściwej domenie.

4. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania pełnej poufności. Wszelkie informacje przekazane Wykonawcy przez Zamawiającego potrzebne do realizacji niniejszej umowy są uznawane za poufne i Wykonawca nie przekazuje ich żadnych podmiotom i osobom trzecim.

§ 6 Postanowienia końcowe

1. We wszelkich kwestiach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie będą miały Kodeks cywilny i Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

2. Wszelkie zmiany w niniejszej umowie muszą być wprowadzone w formie pisemnej jako aneksy, pod rygorem nieważności.

3. Zamawiający oraz Wykonawca zgadzają się na dostarczenie skanów/zdjęć umowy w formie elektronicznej.

4. Za dzień zawarcia umowy uważa się dzień podpisania umowy przez Wykonawcę.

Dane osobowe

Dane kontaktowe

Adres do korespondencji

Dane firmy

Uzupełnił tylko w wypadku jeśli zawierasz umowę jako firma i jesteś osobą uprawnioną do jej reprezentowania. NIE uzupełniaj poniższych pól jeśli zawierasz umowę jako osoba fizyczna.

Podpis

Wpisanie imienia i nazwiska jest jednoznaczne ze złożeniem podpisu cyfrowego, który jest prawnie wiążący tak samo jak podpis odręczny. Aby umowa została podpisana poprawnie, musisz podpisać się dokładnie tym samym imieniem i nazwiskiem jak to podane w górnej części formularza.

Po elektronicznym podpisaniu umowy otrzymasz potwierdzenie mailowe jej zawarcia oraz prześlemy Ci wersję podpisaną przez nas.